Standpunten Lijst STERK

Van 17 tot en met 21 mei 2021 zijn de medezeggenschapsverkiezingen van de Hanzehogeschool Groningen.
Met deze verkiezingen kunnen studenten kiezen wie hen vertegenwoordigd.

Lijst STERK heeft haar standpunten voor deze verkiezingen in vijf thema’s verdeeld. Hieronder vindt u onze thema’s.

Communicatie en samenwerking binnen de Hanzehogeschool

Het afgelopen jaar heeft veel van ons gevraagd, zowel van de studenten als de medewerkers van de Hanzehogeschool. Veel studenten hebben hulp nodig gehad, er zijn veel communicatie uitingen van de Hanzehogeschool naar buiten gebracht en er moest flexibel worden samengewerkt. De Hanzehogeschool doet haar best, maar wij denken dat dit beter kan en hier willen wij aan bijdragen…

Studentenwelzijn

Het studentenwelzijn is in het afgelopen anderhalf jaar achteruitgegaan. Studenten kampen met psychische klachten zoals eenzaamheid, depressies en motivatieproblemen. Er is minder zicht gekomen op hoe het nu echt met de studenten van de Hanzehogeschool gaat…

Flexibel studeren

Studeren is steeds meer boekjeswerk geworden. Er zijn richtlijnen en regels die je moet volgen, maar de eigen vrijheid mist. Er wordt te weinig ruimte aan studenten gegeven om verder te kijken dan de eigen opleiding. Iedereen werkt hard naar dat ene papiertje, maar de eigen wensen vallen steeds meer weg…

Actieve studenten community

Na het afgelopen anderhalf jaar verlangen we allemaal naar die gezellige actieve studenten gemeenschap. Waar we inmiddels vierkante ogen hebben van het staren naar ons scherm, is er eindelijk licht aan het einde van de tunnel. De Hanzehogeschool is inmiddels deels open en beetje bij beetje gaan we weer terug naar de campus…

Passend internationaliseringsbeleid

De stad Groningen wordt steeds internationaler, ook op de Hanzehogeschool merken we dit. Er komen steeds meer internationale studenten naar de Hanzehogeschool. Het is belangrijk
dat deze studenten dezelfde kwaliteit ervaren als Nederlandse studenten…