Wet Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek

Handige artikelen uit de WHW:

  • Artikel 7.8b: dit artikel gaat over het Bindend Studieadvies. Hierin staat eigenlijk dat je aan het einde van het eerste jaar een BSA moet krijgen. Hoeveel punten dit BSA bedraagt, wordt niet genoemd, omdat de instellingen dit zelf mogen bedenken.

  • Artikel 7.10 e.v.: dit artikel gaat over examens en tentamens. Er wordt beschreven wat een examen of tentamen in grote lijnen inhoudt.

  • Artikel 7.12 e.v.: hierin wordt de examencommissie genoemd en haar taak uitgelegd. In 7.12b worden haar bevoegdheden genoemd.

  • Artikel 7.13: in dit artikel wordt de Onderwijs en Examenregeling uitgelegd en hierin staat wat elke instelling allemaal in zijn OER moet hebben staan.

  • Artikel 7.30b: hierin staan de toelatingseisen voor Masters genoemd.

  • Artikel 7.43: in dit artikel staat dat elke student verplicht is om collegegeld te betalen.

  • Artikel 7.60 en 7.60b: hierin staat het College van Beroep voor de examens vermeld, en wat haar bevoegdheden zijn.

Onze sponsoren