Raad van toezicht

De raad van toezicht (RvT) heeft als doel zorg te dragen voor continuïteit en behoud van kennis binnen de vereniging. De RvT houdt toezicht op het beleid en koers van het verenigingsbestuur en de fractie, en ondersteunt hen in hun bezigheden door advies te bieden en kennis te delen. Daarnaast organiseert de RvT minimaal eenmaal per jaar met het verenigingsbestuur, en indien van toepassing de HMR en UR-fractie, een gemeenschappelijke vergadering waarin de koers van de vereniging besproken wordt.

RvT-leden worden benoemd voor een periode van één jaar. Deze benoeming en tevens het aftreden vindt over het algemeen plaats tijdens de eerste algemene ledenvergadering (ALV) van het verenigingsjaar. De RvT draagt zorg voor haar eigen voordracht van nieuwe kandidaten en stelt deze kandidaten voor aan de ALV. Afgetreden RvT-leden zijn per direct hernoembaar voor een nieuwe zittingsperiode. De RvT bestaat tenminste uit een voorzitter en een secretaris, en kent verder algemene leden. Daarnaast wijst de RvT in haar midden leden die belast zijn met het toezicht houden op het verenigingsbestuur en indien van toepassing de HMR- en/of UR-fractie. Deze leden zijn binnen de RvT contactpersonen voor de desbetreffende organen.

Bernd Abeling

Bernd Abeling

Bernd Abeling is 24 jaar en studeert Industrieel Product Ontwerpen aan het Instituut voor Engineering. In 2018-2019 was hij lijsttrekker en fractievoorzitter voor de HMR-fractie van Lijst STERK. Sinds 2019 neemt hij deel aan de raad van toezicht van Lijst STERK, eerst als secretaris en nu als voorzitter.

Livien Abeling

Livien Abeling

Livien Abeling is 22 jaar en studeert Social Work aan de Academie voor Sociale Studies. In 2018-2019 was Livien secretaris van Lijst STERK. In 2020 maakte Livien onderdeel uit van de HMR-fractie en sinds 2019 is ze secretaris binnen de raad van toezicht.

Jeroen Cleophas

Jeroen Cleophas

Jeroen Cleophas is 26 jaar en studeert Chemie aan het Instituut voor Life Science & Technology. In 2019-2020 was Jeroen fractiesecretaris. Sinds 2020 is hij het aanspreekpunt voor de fractie in de raad van toezicht.

MG_2149-1024x683

Tony Hamming

Tony Hamming is 28 jaar en zit in het laatste jaar van de studie Social Work aan de Academie voor Sociale Studies. In 2019-2020 en een gedeelte van het studiejaar 2020-2021 zat hij namens Lijst STERK in de HMR-fractie. Sinds 2020 maakt Tony deel uit van de raad van toezicht en is hij het aanspreekpunt voor de fractie.

Mark Kenters

Mark Kenters

Mark Kenters is 23 jaar en studeert Finance & Control aan het Instituut voor Financieel Economisch Management. In 2019-2020 was Mark onderdeel van de fractie en eind 2020 was hij fractievoorzitter. Sinds 2020 maakt Mark onderdeel uit van de raad van toezicht en is hij het financieel aanspreekpunt.

_MG_2192

Armin Zegwaard

Armin Zegwaard is 25 jaar en studeert Industrieel Product Ontwerpen aan het Instituut voor Engineering. Armin was voorzitter van Lijst STERK in 2018-2019 en 2019-2020. Sinds 2020 maakt Armin deel uit van de raad van toezicht en is hij het aanspreekpunt voor het bestuur.