Nieuws

Lijst Student Erkend stuurt brief aan CvB over de publicatie van de OER

Studeer jij aan de Hanzehogeschool en heb jij wel eens te maken gehad met onduidelijkheden rondom je rechten en plichten tegenover de Hanzehogeschool binnen jouw studie?

Ken jij het OER? Oftewel, de Onderwijs- & Examenregeling van jouw studie? Nog nooit van gehoord? Of misschien, nog nooit voorbij zien komen? Dan kan dit interessant zijn voor jou!  

Lees hieronder meer informatie over waarom de OER zo belangrijk is, klik hier voor de brief die verstuurd is naar het CvB van de Hanzehogeschool. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lijst STERK heeft een onderzoek gedaan naar de publicaties van de Onderwijs- & Examenregelingen van alle studies aan de Hanzehogeschool Groningen en is er achter gekomen dat een fors aantal van deze studies een verouderde versie van haar OER heeft gepubliceerd, of soms nog erger, geen eens een OER hebben gepubliceerd. In principe volstaat een verouderde versie van de OER, mits het onderwijs identiek is aan het voorgaande jaar. Als er wel wijzigingen in het curriculum, de modules, de vakinhoud e.d. zijn dan moet er logischerwijs ook een nieuwe OER komen. De opleiding moet de verouderde OER handhaven tot op de letter, ook als dit niet meer overeenkomt met nieuwe perspectieven binnen de opleiding.

De OER moet voor alle studenten aan de opleiding eenvoudig zijn te vinden. Sterker nog, de OER is onderdeel van het Studentenstatuut en dient actief aan studenten uitgereikt te worden. Dit is in veel gevallen op de HG nog niet het geval. Op dit moment zijn er een aantal instituten aan de HG die een digitale versie aanbieden op MijnHanze.nl, maar de meerderheid heeft dit niet, terwijl dit het minimale is wat de HG jou kan aanbieden. Volgens Lijst STERK wordt er laconiek omgegaan met de uitreiking van de OER. ‘Wil je je rechten en plichten weten? Kom even langs dan kunnen we een afspraak maken om het hier over te hebben.’

Om een korte uitleg te geven van wat een OER inhoudt, kijken we allereerst naar de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). Deze wet is erg belangrijk voor de studentengeleding van de medezeggenschapsraad. Waarom? Deze wet regelt namelijk de rechten en de plichten van de onderwijsinstelling met betrekking tot haar studenten. De WHW meldt: “Het instellingsbestuur stelt voor elke door de instelling aangeboden opleiding of groep van opleidingen een onderwijs- en examenregeling vast. De onderwijs- en examenregeling bevat adequate en heldere informatie over de opleiding of groep van opleidingen.” (WHW art. 7.13).” Het OER geeft dus in grote lijnen weer hoe jouw studie er uit ziet.

Je kunt de OER zien als een samenwerkingsverband tussen de onderwijsinstelling en de student. Het is een regeling waarbij de onderwijsinstelling iedere student die hieraan studeert een beeld moet schetsen van wat van hem of haar verwacht wordt, maar ook andersom, namelijk wat er van de opleiding en de hogeschool/universiteit verwacht mag worden. In de OER wordt ook het instemmingsrecht van de studentengeleding van de medezeggenschap geregeld, wat de kans is voor studenten om meningen en opinies terug te laten komen in het beleid en de uitvoering van het onderwijs. Aangezien het OER jaarlijks veranderd wordt, is dit een erg belangrijk document voor ons, in de raad.

Niet alleen de raad is verantwoordelijk voor de OER. De raad heeft instemmingsrecht over bepaalde delen van de OER, daarnaast zijn ook de verschillende Instituten of Schools, de opleidingsdirecteuren en de opleidingscommissie verantwoordelijk voor de OER. Verder verplichten Artikel 7.13 en 7.14 dat het instellingsbestuur voor iedere opleiding of groep van opleiding een OER moet vast stellen.

Wat kun je onder andere vinden in de OER? In de OER worden de doelstellingen van de opleiding, de tentamens en examens die een opleiding kent, de afstudeerrichting binnen de opleiding en aan welke kwaliteiten de afgestudeerden moeten voldoen, beschreven. Deze laatste kwaliteiten worden ook wel de eindtermen genoemd. Deze eindtermen zijn een concrete uitwerking van doelstellingen waarin kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden tijdens de opleiding worden verworven. Tot slot wordt de studielast uitgedrukt in één studiepunt (1 EC = 28 studie-uren) en nadere regels ten aanzien van studieadviezen en barrieremaatregelen.

Ben jij niet op de hoogte van de OER en heb jij problemen ondervonden met het vinden van jouw rechten en plichten met betrekking tot de HG? Of staat jouw studie tussen het volgende rijtje? Dan geeft jouw instituut geen volledige informatie van jouw rechten en plichten tegenover de HG. Lijst STERK heeft goed nieuws voor jou en je medestudenten! Lijst Student Erkend heeft een brief aan het College van Bestuur gestuurd met de vraag om verheldering en correcties op het gebied van het ontbreken van de Onderwijs- en Examenregelingen.

Dansacademie Lucia Marthas:

 • Bachelor Dans

 • Bachelor Docent Dans

Academie Minerva:

 • Master MADtech (MA in Fine Art and Design)

 • Master Painting (MA in Fine Art and Design)

Prins Claus Conservatorium:

 • Master Classical Music

 • Master New York Jazz

 • Master Audiences & Innovative Practice

 • Master Instrumental Learning & Teaching

 • Master Wind Band Conducting

 • Master Kunsteducatie

Academie voor Sociale Studies:

 • Bachelor Social Work Voltijd + Deeltijd

 • Associate Degree Ervaringsdeskundige in de Zorg

 • Master Healthy Ageing Professional

 • Master Social Work

International Business School:

 • Bachelor International Business 4 year programme

 • Bachelor International Business 3 year programme

 • Bachelor Internationale Betriebswirtschaft German taught programme 3 year programme

 • Master International Business and Management

Instituut voor Bedrijfskunde:

 • Bachelor Bedrijfskunde Voltijd + Deeltijd

 • Bachelor Human Resource Management Voltijd + Deeltijd

 • Associate Degree Human Resource Management

 • Master Leiderschap

 • Master Msc in Business Studies

Instituut voor Communicatie, Media & IT:

 • Master International Communication

Instituut voor Facility Management:

 • Bachelor International Facility Management

Instituut voor Marketing Management:

 • Associate Degree Ondernemen

 • (Master MSc in Business Studies, reeds genoemd bij Instituut voor Bedrijfskunde)

Instituut voor Rechtenstudies:

 • Bachelor Sociaal Juridisch Dienstverlening Voltijd + Deeltijd

Academie voor Gezondheidsstudies:

 • Bachelor International Programme Physiotherapy

 • Bachelor Mondzorgkunde

 • Bachelor Voeding & Dietetiek

 • Bachelor Logopedie Deeltijd

 • Bachelor Medische Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken Duaal

 • Master Physician Assistant

 • (Master Healthy Ageing Professional, reeds genoemd bij Instituut voor Sociale Studies)

Academie voor Verpleegkunde:

 • Bachelor Verpleegkunde Voltijd + Modulair + Duaal/Anesthesie

 • Master Advanced Nursing Practice

 • (Master Physician Assistant, reeds genoemd bij Instituut voor Gezondheidsstudies)

 • (Master Healthy Ageing Professional, reeds genoemd bij Instituut voor Sociale Studies)

Instituut voor Sportstudies:

 • Bachelor Sport Studies 3 year programme

Instituut voor Engineering:

 • Associate Degree Automotive

 • Master Energy for Society

 • Master European Master in Sustainable Energy System Management

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen