Wat doe je als raadslid?

Cyclus

Iedere maand vindt een zogenaamde vergadercyclus plaats.

WEEK 1

Voorbereidende week. Hierin leest de fractie alle stukken en bespreekt de belangrijkste met de steunfractie en/of het bestuur.

WEEK 2

Informeel overleg tussen fractievoorzitters, student-assessor, en rector magnificus over een onderwerp dat raakt aan Onderwijs & Onderzoek (accreditatie, opnemen hoorcolleges).

Leunstoelvergadering met alle raadsleden, rector magnificus, eventueel met experts over een onderwerp dat raakt aan Onderwijs en onderzoek (learning communities, University of Groningen Yantai).

WEEK 3

Overleg tussen fractievoorzitters studentenfracties ter voorbereiding op de Commissievergaderingen.

Commissievergaderingen Onderwijs & Onderzoek, Bestuur, en Middelen met de commissieleden, een lid van het College van Bestuur, eventueel met experts.

WEEK 4

Overleg tussen fractievoorzitters en voorzitter van de Raad over de rapportages naar aanleiding van de Commissievergaderingen en ter voorbereiding op de Universiteitsraadvergadering.

Overleg tussen fractievoorzitters, voorzitter van de Raad, en de griffier ter voorbereiding op de Universiteitsraadvergadering.

Universiteitsraadvergadering met alle raadsleden, het College van Bestuur, eventueel met experts.

Het komt regelmatig voor dat bepaalde stukken ingewikkeld zijn en meer uitleg nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan de Financiële Kaderstelling, Begroting, of de Regeling Profileringsfonds. In zo'n geval wordt ter ondersteuning een technisch overleg gepland.

Onze sponsoren