Initiatieven en notities

2016 - 2017:

1) Notitie Versterking Medezeggeschap en Verkiezingen (in samenwerking met Studenten Organisatie Groningen en Lijst Calimero)

2) Open brief aan minister OCW n.a.v. problematiek rond schakelprogramma's (bekostiging van en het hebben van een formele status van premasterstudenten) (in samenwerking met Studenten Organisatie Groningen, Lijst Calimero, Personeelsfracties en de Wetenschapsfractie)

3) Notitie Duurzame Pensionen en open brief naar ABP inzake fossiel beleggen (in samenwerking met de HMR-fractie en DWARS Groningen)

2015 - 2016:

1) Notitie aanbevelingen ter verbetering betrouwbaarheid toetsing / Possible ways of improving assessment quality

2014 - 2015:

1) Notitie: Op naar een meer daadkrachtige en efficiënte medezeggenschap (namens de voltallige studentengeleding voor een wijziging van het Reglement Universiteitsraad)


Onze sponsoren