Verkiesbaar stellen en de verkiezingen

Geïnteresseerd geraakt?

Lijkt het je wat om in een medezeggenschapsraad te zitten? Dan is er goed nieuws: iedereen maakt evenveel kans op een plaats. De leden worden democratisch gekozen. Dat betekent dat je er wel wat voor moet doen! Je kunt je bij Lijst STERK voegen om samen met een fractie te strijden voor een plek binnen in de raad. Je dient je hiervoor te solliciteren bij Lijst STERK en vervolgens wordt er door de sollicitatiecommissie van Lijst STERK bepaald welke plek je krijgt op de kandidatenlijst van Lijst STERK. Veelal wordt de vacature voor de kandidaatsfractie begin januari geopend en begin februari gesloten, houd hier voor onze social media en website goed in de gaten! Heb je een plek in de kandidaatsfractie van Lijst STERK weten te bemachtigen? Dan sta je op de kandidatenlijst van Lijst STERK met je mede kandidaatsfractie en wordt deze gedeeld met de HG. Hierna volgen de verkiezingen!

Verkiezingen

Na afloop van de kandidaatstellingsperiode worden de kandidatenlijsten van alle partijen en kandidaten op MijnHanze gepubliceerd. Zo kan iedereen weten wie de gegadigden zijn. Afhankelijk van het aantal kandidaten worden er in mei verkiezingen georganiseerd. Als er minder kandidaten dan vacatures zijn en er geen gegronde bezwaren worden ingediend tegen je kandidaatstelling, heb je automatisch een plek in de raad. Raadsleden worden democratisch verkozen. Dat betekent dat iedere medewerker en iedere student in beginsel evenveel kans heeft om een plaats in een medezeggenschapsraad te krijgen. Net als in de politiek is de kans dat je een plaats in een raad krijgt sterk afhankelijk van de manier waarop je jezelf presenteert. Kandidaten hebben tot en met de verkiezingsperiode de tijd om campagne te voeren. Je moet er dus zelf voor zorgen dat je stemmen krijgt! Na afloop van de verkiezingsperiode volgt nog een bezwaartermijn. Daarna worden de definitieve uitslagen gepubliceerd. Heb je een plek in de raad? Dan word je officieel benoemd tot raadslid. Je periode als raadslid loopt in principe van september tot en met augustus en duurt één jaar voor studenten.

Tweede ronde

Het komt voor dat niet alle vacatures in de medezeggenschapsraden in september vervuld zijn. De verkiezingscommissie organiseert indien nodig dan ook een tweede verkiezingsronde. Deze vindt plaats rond november. Deze verkiezingen werken hetzelfde als de reguliere verkiezingen.Onze sponsoren