Medezeggenschap binnen de HG

Medezeggenschap binnen de HG

Het bestuur van de HG hecht veel waarde aan inspraak en participatie, zowel van medewerkers als studenten. Er zijn dan ook heel wat mensen betrokken bij medezeggenschap. De HG kent twee bestuurslagen. Het College van Bestuur (CvB) staat aan het hoofd van de organisatie. Het CvB geeft leiding aan de deans en stafdirecteuren, die op hun beurt verantwoordelijk zijn voor het besturen van een school of stafbureau. Deze twee bestuurslagen hebben ieder een eigen medezeggenschapsraad naast zich staan. De Hogeschoolmedezeggenschapsraad (HMR) is de gesprekspartner van het CvB. De HMR bespreekt met het CvB de (beleids)aangelegenheden die meer dan één school, stafdienst of de gehele hogeschool aangaan. Iedere school heeft een eigen schoolmedezeggenschapsraad (SMR), die als gesprekspartner van de dean optreedt. De SMR bespreekt de beleidszaken die de betreffende school aangaan. De SMR wordt ook aangeduid met de afkorting IMR (instituutsmedezeggenschapsraad) of AMR (academiemedezeggenschapsraad). Iedere medewerker en iedere student van de HG moet evenveel kans maken op een plaats in een medezeggenschapsraad. Daarom worden er op vaste tijdstippen verkiezingen gehouden, die aan strikte regels gebonden zijn. De studentgeledingen worden ieder jaar gekozen, de personeelsgeledingen om het jaar. De verkiezingscommissie ziet toe op het verloop van de verkiezingen.

Medezeggenschap.png

Onze sponsoren