Initiatieven en notities

2018 - 2019:

1) Notitie Decentrale Studentassessor in het kader van het vergroten van studenteninspraak op schoolniveau

2) Notitie Studentassessoren (in samenwerking met de Hanze Studentenbelangen Vereniging)

3) Voorstel aan het CvB van de Hanzehogeschool Groningen m.b.t. verstreking van de medezeggenschap (in samenwerking met de Hanze Studentenbelangen Vereniging)

4) Open brief aan het CvB van de Hanzehogeschool Groningen n.a.v. het ontbreken van de Onderwijs- en Examenregeling op meer dan 20 opleidingen

2017 - 2018:

1) Open brief aan het CvB van de Hanzehogeschool Groningen n.a.v. het ontbreken van de Onderwijs- en Examenregeling op een grote groep opleidingen

2) Notitie Studentassessor CvB HG m.b.t. mogelijkheden tot een assessor verkennen (per mail op te vragen)

3) Notitie Buddyproject m.b.t. het ondersteunen van studenten die moeite ervaren met de studie

4) Open brief aan OC-leden m.b.t. Associate Degree

2016 - 2017:

1) Notitie additionele studiekosten

2) Notitie duurzame pensioenen en open brief aan ABP inzake fossiel beleggen (in samenwerking met de UR-fractie en DWARS Groningen)

2015 - 2016:

1) Notitie met betrekking tot het studenten statuut (VERTROUWELIJK)

2) Notitie verplichte aanwezigheid hoorcolleges


Onze sponsoren