Teunis Dokter is mede-oprichter van onze prachtige vereniging en voormalig fractievoorzitter namens Lijst STERK in zowel de HMR- als ook de Universiteitsraad van de Rijksuniversiteit Groningen. Geboren in Emmer-Compascuum stootte hij door van het MBO naar een universitaire master waar hij nu zijn scriptieonderzoek voor uitvoert. Naast student adviseert hij de directie van het Centrum voor Informatie Technologie (CIT) op het gebied van de ontwikkeling en implementatie van ICT in het Hoger Onderwijs.

'Na het afronden van mijn MBO4 opleiding aan het Drenthe College in Emmen wilde ik mijzelf verder ontwikkelen en besloot ik mijn expertise op het gebied van marketing en communicatie verder te verbreden. Aan de Hanzehogeschool Groningen begon ik met de bacheloropleiding Communicatiesystemen waar ik mij voornamelijk bezighield met het ontwikkelen van webtechnologie.

DSC4266a.jpg

In 2014 ontmoette ik de latere oprichters van Lijst STERK en werkte met hen samen om de vereniging uit de grond te stampen. Samen met Robin, Joost, Leon en Thomas zetten we de vereniging op en gaven we Lijst STERK een identiteit. Met zetels in zowel de HMR-fractie van de Hanzehogeschool Groningen en Universiteitsraad van de Rijksuniversiteit Groningen waren we in één klap de breedste belangenverenigingen van de stad.

In ons tweede verkiezingsjaar waar ik als kandidaat-fractievoorzitter voor de Universiteitsraad debatten mocht voeren met andere partijen behaalden we bijna twee zetels. Terwijl mijn eerste jaar in de HMR voornamelijk gewijd was aan het ontwikkelen van de nodige infrastructuur voor onze vereniging, richtte ik mij in de Universiteitsraad op het aanwakkeren van het debat en het verbeteren van het onderwijs. Zo heeft Lijst STERK in 2015 - 2016 een notitie ingediend bij het College van Bestuur van de RuG met aanbevelingen welke middelen kunnen worden ingezet om de kwaliteit van toetsing te verbeteren.

Dankzij Lijst STERK heb ik mijn netwerk sterk laten groeien, geleerd hoe bestuurlijke processen werken en veel plezier beleefd.

Een onvergetelijke ervaring!'


Ben jij ambitieus, kritisch, creatief en kun je formeel te werk gaan? Heb jij interesse in besturen, beleid maken en ben je niet bang voor een discussie? Lijst STERK zoekt kandidaat fractieleden voor het collegejaar 2018 - 2019 die hun medestudenten willen vertegenwoordigen in de Hogeschool Medezeggenschapsraad van de Hanzehogeschool.


Vraag een informatiepakket aan of solliciteer direct. Mail nu naar sollicitaties@lijststerk.nl! Klik HIER voor meer informatie! 

Onze sponsoren