In het collegejaar 2015 - 2016 maakte hij kennis met de nog jonge vereniging: Lijst Student Erkend. Van nature is Richard Wiltjer een nieuwsgierig jongeman en met zijn brede blik maakt dat dan ook dat hij graag verder kijkt dan alleen zijn studie. Als student Sportstudies begonnen in de steunfractie, uitgegroeid tot fractielid en vorig jaar was hij bestuurslid van Lijst STERK. Lees snel verder!

'Ik voel ik mij sterk betrokken bij mijn medemens en zet ik mij graag in om te leren en te verbeteren. Lijst STERK bood mij bij uitstek de gelegenheid om buiten het Instituut voor Sportstudies, waaraan ik studeerde, nieuwe ervaringen op te doen. Ik begon in de steunfractie. Dit is een officieus orgaan binnen de vereniging waarin je meekijkt met de ophanden zijnde beleidsstukken in de HMR. Vervolgens stond ik het daaropvolgende jaar op plek #1 op de kieslijst van Lijst STERK en samen met mijn drie mede fractiegenoten heb ik een jaar in de HMR gezeten.

RICHARD_1.jpg

Er gaat een wereld voor je open, waar ik voordien weinig besef van had. Niet alleen krijg je een inkijk in het topbestuur, maar tevens draai je persoonlijk mee in het reilen en zeilen van de Hanzehogeschool met al haar opleidingen en activiteiten. Daarbij kom je in een regionaal en landelijk netwerk van studenten(belangenorganisaties en -politiek) die zich inzetten voor het (hoger) onderwijs. Hierbij komen regelmatig interessante bijeenkomsten en natuurlijk veel te gezellige borrels. Je komt in een breed netwerk om informatie uit te putten en aan bij te dragen. In het begin is het fractiewerk even wennen. Je wordt overspoeld met beleidsstukken, uiteenlopende partijen en een heersende cultuur waar je een eigen draai aan moet zien te geven. Maar dit went snel en ik heb hierin ook heel veel steun gevonden bij mijn verenigingsgenoten. Eenmaal sterk in het zadel kun je ook echt een verschil maken onderwijsland.

Na een succesvol fractiejaar was ik nog niet klaar. Daarom heb ik gesolliciteerd voor het bestuur van lijst STERK. Ik wilde onze opvolging ondersteunen en mij actief blijven inzetten voor de vereniging, een jaar voelde gewoon te kort. Een bestuursjaar is behoorlijk anders dan een fractiejaar. Als bestuur ben je mínstens zoveel tijd kwijt en hebben verantwoordelijkheden aanzienlijke consequenties, namelijk het functioneren en voortbestaan van de vereniging. Vooral voor een jonge vereniging kan dit uitdagend zijn, maar dit geeft ook ontzettend veel mogelijkheden en energie omdat je echt kan bijdragen aan het karakter van de vereniging en er veel ruimte is voor eigen initiatief. Ik heb altijd genoten van de intellectuele en maatschappelijk geëngageerde onderwerpen en het mateloze enthousiasme binnen lijst STERK. Je merkt dat mensen zich aangetrokken voelen tot een community met daadkracht en idealen, die niet terugdeinzen om zich te laten horen, doch altijd integriteit hoog in vaandel houden, hoe uitdagend dit soms ook kan blijken.

Twee jaar Lijst Student Erkend heeft een aanzienlijk aandeel gehad in mijn persoonlijke vorming en kennis, iets wat mij absoluut een voorsprong geeft ten opzichte van wanneer ik mijzelf hier niet bij had betrokken. Twee jaar waar ik nog lang de vruchten van kan plukken in zowel kennis als vriendschap.

Komend jaar begin ik de master Humanistiek in Utrecht. Ik ben nog steeds betrokken bij lijst STERK al zij het informeel. Ik hoop mij in mijn professionele ontwikkeling niet alleen in te kunnen zetten voor mijn medestudenten, maar ook voor mijn medemens.'

​​Ben jij ambitieus, kritisch, creatief en kun je formeel te werk gaan? Heb jij interesse in besturen, beleid maken en ben je niet bang voor een discussie? Lijst STERK zoekt kandidaat fractieleden voor het collegejaar 2018 - 2019 die hun medestudenten willen vertegenwoordigen in de Hogeschool Medezeggenschapsraad van de Hanzehogeschool.

Vraag een informatiepakket aan of solliciteer direct. Mail nu naar sollicitaties@lijststerk.nl! Klik HIER voor meer informatie! 

Onze sponsoren