Steunfractie

Steunfractie

Ben je geïnteresseerd in het beleid en wil je actief participeren in het vormen van beleid van de Hanzehogeschool? Dan zoeken wij jou!

In de steunfractie krijg je inzicht in de beleidsstukken en je draait mee in vergaderingen waarin je je input kunt leveren. Heb je ambities om een fractiejaar te doen? Dan is dit de ideale opstap! Wat kunnen wij jou bieden:

Een steunfractie ondersteunt de raadsleden. De steunfractie komt op afgesproken momenten bijeen met de fractie en bespreekt inhoudelijk wat er speelt binnen de commissies van de HMR. De steunfractie heeft als taak de raadsfractie gevraagd en ongevraagd advies te geven inzake het beleid van de Hanzehogeschool te Groningen.

Functie:

  • Actief invloed uitoefenen op het beleid;
  • Op de hoogte zijn van hetgeen er binnen de Hanzehogeschool gebeurt;
  • Zelfontplooiing: ervaring opdoen met beleidsstukken, voorbereiden op een toekomstig HMR lidmaatschap;
  • Politieke vaardigheden verbeteren en voorbereiden op een maatschappelijke carrière;
  • Leren hoe je belangen moet behartigen.

De steunfractie krijgt alle raadsstukken toegestuurd, zolang deze niet vertrouwelijk worden behandeld. Van de steunfractie wordt absolute discretie verlangd over hetgeen wordt besproken.

Hoe word je lid van de steunfractie? Allereerst kun je vrijblijvend meedraaien om erachter te komen of fractiewerk jouw interesse verdient. Natuurlijk kun je ook per direct meedoen, solliciteer door je cv en een korte motivatie te sturen naar SOLLICITATIES@LIJSTSTERK.NL. Natuurlijk kun je ook om meer informatie vragen of langskomen op ons kantoor voor een kennismakingsgesprekje!
poster_commissieleden_A1_1-1.jpg

Onze sponsoren