Bestuur Nijmeijer 2021-2022

IMG_3229

Voorzitter - Ellen Nijmeijer

Ellen Nijmeijer is 23 jaar en zit in haar vierde jaar van de studie Sociaal Juridische Dienstverlening aan het Instituut voor Rechtenstudies. In 2019-2020 was zij intern coördinator binnen het bestuur van studievereniging Ad Legem en dit jaar is zij de voorzitter van het bestuur van Lijst STERK.

E-mail: voorzitter@lijststerk.nl

IMG_3274

Secretaris - Femke de Koning

Femke de Koning is 22 jaar en is derdejaars student Commerciële Economie aan het Instituut voor Business, Marketing & Finance. In 2020-2021 was zij secretaris bij studievereniging HMV Actis. Dit jaar zal zij dezelfde functie bekleden binnen het bestuur van Lijst STERK.

E-mail: secretaris@lijststerk.nl

IMG_3281

Penningmeester - Remco van der Velde

Remco van der Velde is 21 jaar en studeert Sociaal Juridische Dienstverlening aan het Instituut voor Rechtenstudies. In 2020-2021 was hij zowel intern coördinator van studievereniging Ad Legem als secretaris bij Lijst STERK. Dit jaar zal hij de functie van penningmeester vervullen.

E-mail: penningmeester@lijststerk.nl

IMG_3255

Commissaris intern & HG - Lotte van der Scheer

Lotte van der Scheer is 20 jaar oud en zit momenteel in het derde studiejaar van de opleiding Medische Diagnostiek aan het Instituut voor Life Science en Technology. In het collegejaar 2020-2021 was zij deel van het zestiende bestuur der Equilibrium als secretaris. Dit jaar zal zij de functie van commissaris intern en HG vervullen binnen het achtste bestuur der Lijst STERK.

E-mail: commissaris-hg@lijststerk.nl

IMG_3221

Commissaris medezeggenschap en acquisitie - Lola Bulstra

Lola Bulstra is 22 jaar oud en studeert Social Work aan de Academie voor Sociale Studies. Afgelopen jaar fungeerde zij als commissaris extern bij studievereniging Maslow. Momenteel bekleed zij de functie commissaris medezeggenschap & acquisitie bij Lijst STERK.

E-mail: acquisitie@lijststerk.nl