Aan het woord

Joost van den Berg

Joost van den Berg is mede-oprichter van Lijst Student Erkend. Hij studeerde Small Business & Retail Management aan de Hanzehogeschool Groningen. Als voorzitter nam hij plaats in het eerste bestuur. Momenteel is Joost werkzaam bij Facilicom binnen de afdeling Relatiemanagement, maar bij Lijst STERK nog steeds actief als lid van de Raad van Toezicht.

“Vóór de oprichting van Lijst Student Erkend was ik al betrokken bij de medezeggenschap van de Hanzehogeschool. Echter zag ik veel verbeterpunten in het beleid dat op de hogeschool gevoerd werd, maar ook in het activeren van de student bij dit proces.

Samen met vier andere studenten kwamen wij tot het initiatief om een brede studenten belangenorganisatie te stichten, welke actief is aan zowel de Rijksuniversiteit Groningen als de Hanzehogeschool. Onder andere vrijheid en verantwoordelijkheid voor de student staan centraal binnen deze vereniging. In het eerste jaar boekte we een historische zege tijdens de verkiezingen voor de Universiteitsraad en Hogeschool Medezeggenschapsraad. Bij de hogeschool verdubbelde zelfs bijna het opkomstpercentage t.o.v. het jaar daarvoor. Voor ons een duidelijk signaal dat er wel degelijk draagvlak is voor de visie van Lijst STERK.

Tijdens mijn bestuursjaar heb ik mij enorm kunnen ontwikkelen. Het leiden van een organisatie waarin iedereen constructief kan samenwerken, mensen enthousiasmeren en motiveren om zich aan te sluiten bij onze vereniging, contacten leggen én onderhouden met studie- en studentenverenigingen en het participeren in diverse werkgroepen. Je ontplooit je sociale vaardigheden en verbreedt je netwerk in een zeer korte tijd. Hier heb je zakelijk en privé de rest van je leven profijt van.

Persoonlijk vind ik het mooie aan deze vereniging dat het een platform is geworden waarin studenten zich kunnen ontwikkelen. Ik vind het fantastisch om te zien dat fractie- en bestuursleden, in een relatief korte tijd, groeien in hun vaardigheden.”


Ruben Vaartjes
22mrt

Ruben Vaartjes

Ruben Vaartjes was vorig jaar penningmeester van het derde bestuur der Lijst Student Ekend en is al actief bij de vereniging sinds de...

Tjarda Oenema
05mrt

Tjarda Oenema

Hallo Tjarda, leuk dat we je mogen interviewen. Kun je jezelf kort even voorstellen? Hoi, mijn naam is Tjarda Oenema. Ik ben 20 jaar oud...

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen

Onze sponsoren