STEM JIJ STERK?

Lijst Student Erkend (STERK) is een vereniging die zich inzet voor de belangen van de studenten. Lijst STERK doet dat door middel van de HMR: de Hogeschoolmedezeggenschapsraad. Wij vinden dat studenten de vrijheid verdienen om zich maximaal te kunnen ontwikkelen tot professionals en verantwoordelijke individuen. De student staat niet los van maatschappelijke ontwikkelingen. Alle studenten kunnen inspraak hebben op het beleid van hun hogeschool. Wij als Lijst STERK doen ons best om de belangen van studenten te behartigen, het is onze ambitie om de grootste medezeggenschapspartij van Nederland te worden.

Het is de missie van Lijst STERK om studenten zo goed als mogelijk te vertegenwoordigen en hun belangen zo goed als mogelijk te behartigen. Wij willen de breedste studentenbelangen vereniging van Groningen zijn met impact in de Universiteitsraad en Hogeschoolmedezeggenschapsraad. Lijst STERK wil een community zijn, voor en door studenten van de Rijksuniversiteit- en Hanzehogeschool Groningen, die het onderwijs willen verbeteren.

Lijst STERK denkt dat studenten van de Rijksuniversiteit- en Hanzehogeschool Groningen samen sterker staan. Door samen te werken in multidisciplinaire teams ontstaan de beste ideeën en effectiefste oplossingen voor maatschappelijke problemen. Wij geloven in een vrije en verantwoordelijke student die zelf gaat over zijn of haar persoonlijke ontwikkeling.

Onze partners: